Sähköautojen latauspisteet

Yksityisissä kiinteistöissä on sähköautojen latauspaikkoja toistaiseksi niukasti. Latauspaikkojen vähäisyys hidastaa ladattavien autojen yleistymistä, koska suurin osa latauksista tapahtuu kiinteistöissä.

”Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon” -oppaan (2016) tarkoituksena on helpottaa latauspisteiden toteuttamista yksityisissä kiinteistöissä. Oppaan painopiste on olemassa olevissa kiinteistöissä, mutta uusissa kiinteistöissä latauspisteet kannattaa muistaa jo kiinteistön suunnitteluvaiheessa.

Oppaassa on:

  • perustietoa ladattavista autoista ja erilaisista latauspisteistä
  • tietoa latauspisteisiin liittyvästä päätöksenteosta kiinteistöissä, erityisesti asunto-osakeyhtiöissä
  • vinkkejä suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon otettavista seikoista
  • latauspisteiden toteuttamis- ja käyttökustannusten jakosuosituksia

Lisäksi oppaassa on linkkejä sähköjärjestelmän suunnitteluun tarvittavaan aineistoon, kuten oppaisiin ja standardeihin.

Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon – Päivitetty 14.03.2017 (pdf) (642.1 KB)


”Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon” -oppaan rahoitti ympäristöministeriö. Työ jatkuu 2016-2017 yhteisrahoitteisessa projektissa, jossa viestitään kiinteistöjen päätöksentekijöille perusasioista, etsitään hyviä toteutusesimerkkejä ja tarpeen mukaan kehitetään ja päivitetään opasaineistoa. Jatkoprojektia rahoittavat ympäristöministeriö, Trafi, ABB Oy, Ensto Oy, Energiateollisuus ry, IGL Technologies Oy, Kiinteistöliitto ry, KSS Energia Oy, Kymenlaakson Sähkö Oy, Lahti Energia Oy, Liikennevirta Oy, Parkkisähkö Oy ja Veho Oy Ab. Työtä koordinoi Motiva Oy.