Suomen Kiinteistönvälittäjien (SKVL) markkinaennuste loppuvuodelle 2017

Lehdistötiedote 5.9.2017

KYSYNTÄ JATKUU TERVEENÄ HINNAT LOIVASSA NOUSUSSA. KUNTOTARKASTUKSET JA HOMEKOIRAT PUHUTTAVAT.
Asuntomarkkinat ovat tasaisessa ja terveessä tilassa. Suomen kiinteistönvälittäjien yli 1200 välittäjän markkinaennuste loppuvuodelle lupaa tasaista loivaa nousua kysynnässä ja hinnoissa. Kasvukeskusten vetovoima jatkuu entiseen tapaan, mutta koko maassakin tilanne on lupaavampi kuin vuosiin.

Kerrostalojen hinnat nousevat hiukan. Omakoti-, pari- ja rivitalot pysyvät ennallaan.
Kerrostalo- sekä rivitaloasuntojen kysyntä näyttää loivan nousun myötä terveeltä ja omakotitalojenkin kysynnänkin ennustetaan pysyvän samana huomioiden vuodenvaihteen normaalin vaikutuksen kysynnän alhaisimpana vuodenaikana. Rivi-, omakoti- ja paritalojen hintataso näyttää pysyvän ennallaan loppuvuonna. Markkinoilla on edelleen haasteena hintapyyntöjen asettaminen oikealle tasolle. Tässä paikalliset kokeneet ammattikiinteistönvälittäjät ovat parhaat asiantuntijat.

”Kysyntää ja hintojen kehitystä hillitsevät ennusteet korkojen noususta, edelleen pitkään jatkunut maltillinen palkkojen nousu ja erityisesti ensiasunnon ostajien osalta rahoituksen saamisen esteet”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pieni remontoitu asunto kysytyin. Oulussa odotetaan nousua.
Hyväkuntoiset pienet asunnot käyvät nyt parhaiten kaupaksi. Useimmat ostajat eivät ole valmiita asunnon laajamittaiseen remontointiin, vaan mieluiten muutetaan ilman huolia mahdollisimman vaivattomasti.

Ostajien halukkuus muuttaa pois kaupungeista on ennusteen mukaan hiukan pienentynyt, mutta kaupan odotetaan silti käyvän ns. kehyskunnissa vilkkaana. Hintojen nousun erityisesti pääkaupunkiseudun kehyskunnissa odotetaan kuitenkin olevan loivinta. Oulun seudulla on nyt selvää odotusta hintojen noususta ja kysynnässä pääkaupunkiseudun ja muiden kasvukeskusten tahdissa.

Kuntotarkastajaa tulee käyttää talokaupoissa.
Selvitimme myös kuntotarkastusten ja homekoirien käytön yleisyyttä asunnon oston yhteydessä. Kuntotarkastuksiin ja niiden lopputuloksiin ollaan pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. On erittäin harvinaista, että kuntotarkastus johtaa pieleen menneeseen asuntokauppaan. Kuntotarkastuksen etuna on se, että molemmat osapuolet saavat objektiivisen käsityksen kaupan kohteen kunnosta. Omakoti- ja paritalojen sekä usein rivitalojen kaupassa tuleekin SKVL:n välittäjien suosituksen mukaan käyttää aina ns. asuntokaupan kuntotarkastusta. Välittäjien raportoinnin mukaan 97 prosentissa tapauksista asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä kuntotarkastukseen.

Homekoirien havainnot ristiriitaisia.
Homekoirien käytöstä sen sijaan on erittäin ristiriitaisia kokemuksia. Yli 37 prosentissa tähän kyselyyn raportoiduista tapauksista homekoiran löydös on useimmiten osoittautunut virheelliseksi. Homekoiraa käytettäessä tulisi olla aina kuntotarkastaja mukana. Homekoirat koetaan silti hyödyllisiksi, mutta havaintojen luotettavuus koetaan epätasaiseksi ja raportoinnin haasteellisuus aiheuttaa usein ongelmallisen tilanteen, jossa kaupan osapuolet eivät voi olla varmoja koiran havaintojen alkuperästä. Tarkastustilanteessa pitäisikin olla mahdollista avata rakenteita asiantuntijan toimesta, jotta löydöksen lähde voidaan todeta.

Toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Jussi Mannerberg

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun. Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.