Testamentin toissijaismääräys – miten määräys vaikuttaa perintöveroon?

Lähde: Taloustaito.fi
2.11.2017 SUKU+PERHE
Vanhemmillani oli keskinäinen omistusoikeustestamentti, joka hyväksyttiin täysin sellaisenaan isän kuollessa vuonna 2010. Vain äitini maksoi tuolloin perintöveroa. Nyt leskenä elänyt äitinikin kuoli.

Vanhempieni omaisuus oli yhteistä ja omaisuus oli käytännössä sama molempien kuollessa. Vanhemmilla oli myös avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Vanhempieni testamentissa luki lisäksi, että molempien kuoltua omaisuus jaetaan lain mukaan. Mitä tämä viimeksi mainittu lause vanhempieni keskinäisessä testamentissa tarkoittaa nyt lesken eli äitini jälkeen toimitettavan perintöverotuksen kannalta? Onko lauseella merkitystä? Olen ainut perillinen.

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Koska vanhempiesi testamentissa on ollut toissijaismääräys, perintöverotus jakaantuu kohdallasi kahteen osaan molempien vanhempiesi kuoltua: ensin kuolleelta aviopuolisolta eli isältäsi saadusta omaisuudesta toimitettavaan perintöverotukseen ja viimeksi kuolleelta aviopuolisolta eli äidiltäsi saadusta omaisuudesta toimitettavaan perintöverotukseen.

Molemmissa perintöverotuksissa sinulle määrätään siis oma erillinen perintövero.

Lähtökohtaisesti perit siis puolet jäljellä olevasta omaisuudesta isältä ja puolet äidiltä.

Koska perintöverotus on progressiivista eli perintöosuutesi kasvaessa perintöverotuksesikin kiristyy, niin tämä kahden saannon verotustapa on sinulle edullisempi siihen verrattuna, että koko perintö katsottaisiin saaduksi yksin leskeltä eli kokonaan äidiltäsi.

Tuo yksi lause testamentissa vaikuttaa siis ratkaisevasti perintöverojesi määrään.