Kuka maksaa hissin?

Kiinteistölehden lakipähkinät

Kiinteistölehden lakipähkinät on koonti vuonna 2017 Suomen Kiinteistölehdessä julkaistuista lakipähkinöistä. Kysymyksiin vastaavat Suomen Kiinteistöliiton, Kiinteistöliitto Uusimaan ja Suomen Vuokranantajien asiantuntijat.

Kuka maksaa hissin?

Hissin jälkiasennuksesta aiheutuvat kustannukset voidaan jakaa osakkaiden kesken normaalista vastikeperusteesta poiketen. Asunto-osakeyhtiölain 6 luvun 32 §:ssä on säännökset tilanteisiin, joissa hissi rakennetaan kaikkiin porrashuoneisiin, ja tilanteisiin, joissa hissi rakennetaan vain osaan porrashuoneista. Säännöksessä on huomioitu se, että hissin rakentaminen vaikuttaa eri tavalla eri kerroksissa sijaitsevien huoneistojen arvoon ja näin ollen kustannukset jaetaan osakehuoneistojen kerrosten mukaan.

Hissin jälkiasennuskustannuksilla tarkoitetaan kaikkia hissin suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta, valvonnasta yms. aiheutuvia kustannuksia. Jälkiasennukseksi ei katsota hissin peruskorjausta, vaikka hissi rakennettaisiin kokonaan uudelleen. On myös huomioitava, että kaikkien hissien kunnossapitokulut jaetaan normaalin vastikeperusteen mukaisesti.

Kirsi Ruutu

Lakimies, varatuomari

Kiinteistöliitto Uusimaa