Asuntomarkkinat 2018 – ennuste

Lähde: Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus 12.1.2018.

Alueellinen asuntomarkkinaennuste 2018:
Kasvukeskuksien asuntomarkkinoilla vilkasta
– rakentamisen voimakas kasvu hillitsee
hintojen ja vuokrien nousua

Vuonna 2017 asuntomarkkinoita leimasi hintojen alueittainen eriytyminen: talouskasvusta huolimatta asuntomarkkinat vilkastuivat vain kasvukeskuksissa, kun taas pienemmissä kaupungeissa – syrjäseuduista puhumattakaan – asuntojen hinnat laskivat. Rakentamisessa nähtiin huippulukuja, mikä lisäsi ja lisää vieläkin tarjontaa asuntomarkkinoilla. Tämä puolestaan hillitsee kovimpia hinta- ja vuokrapaineita kasvukaupungeissa myös vanhojen asuntojen osalta.

Vuonna 2017 vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat ennakkotietojen mukaan Suomessa 1,9 prosenttia. Vuodelle 2018 ennustetaan 2,2 prosentin nousua (Kuvio 1: Vanhojen kerrostaloasuntojen hintojen ja vanhojen ja uusien vuokrien vuosimuutokset. Ennuste: PTT). Vanhojen kerrostaloasuntojen hintoihin ennustetaan siis edellisvuosia voimakkaampaa kasvua. Tänä vuonna yhä useampi kaupunki pääsee takaisin kasvu-uralle. Tätä selittää talouskasvu, alhaalla pysyvät korot, suotuisa tulo- ja työllisyyskehitys sekä siitä seuraava taloudellisen epävarmuuden väheneminen.

Kaupunkien välillä erot asuntomarkkinoiden ja asuntojen hintojen kehityksessä ovat edelleen merkittäviä, joskin kasvukeskuksien voimakkaan rakentamisbuumin ja lisääntyneen tarjonnan ansiosta erot hieman tasoittuvat. Asuntokauppa on vilkastunut ja hintojen nousu vahvaa alueilla, joilla väestön määrä kasvaa. Oman lisänsä tarkasteluun tuo alueen sisällä tapahtuvien muuttojen lisääntyminen väestön mieliessä lähiöistä kohti keskustaa.

Lue koko artikkeli täältä: http://www.ptt.fi/ennusteet/kansantalous-ja-asuntomarkkinat/asuntomarkkinat-2018-ennuste.html