Kuka omistaa asunto-osakkeen? Osakeluettelot siirtyvät vuonna 2019 sähköiseen rekisteriin.

Kuka omistaa asunto-osakkeen? Osakeluettelot siirtyvät vuonna 2019 sähköiseen rekisteriin

Lähde: Veronmaksajan Taloustaito 28.2.2018
 

Suomessa otetaan ensi vuonna käyttöön sähköinen osakehuoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.

Asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt voivat siirtää vuodesta 2019 alkaen osakeluettelonsa osakehuoneistorekisteriin ja samalla luopua velvoitteestaan ylläpitää osakeluetteloa. Siirron edellytyksenä on, että yhtiön edustajatiedot ovat kaupparekisterissä ajan tasalla.

Tässä vaiheessa asunto-osakeyhtiöiltä ei edellytetä toimenpiteitä. Asunto-osakeyhtiöille ja isännöitsijöille tiedotetaan lähempänä siirtoajankohtaa, miten siirto käytännössä tehdään. Samalla aikataulut tarkentuvat.

SÄHKÖINEN REKISTERI KORVAA PAPERIN

Vanhojen asunto-osakeyhtiöiden osakkeiden omistajamerkinnät muuttuvat sähköisiksi vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa asunto-osakeyhtiö siirtää osakeluettelonsa sähköiseen osakehuoneistorekisteriin. Tämän jälkeen osakekirja mitätöidään viimeistään sitä koskevan kaupan tai panttauksen yhteydessä. Samalla osakehuoneistorekisteriin vahvistetaan sähköinen omistajamerkintä.

Uudet asunto-osakeyhtiöt perustetaan sähköisinä vuodesta 2019 alkaen. Paperisia osakekirjoja ei tämän jälkeen enää paineta, sillä tiedot löytyvät sähköisestä osakehuoneistorekisteristä.

Osakehuoneistorekisteriä koskeva lainsäädäntö on parhaillaan valmisteilla. Rekisteri otetaan käyttöön sen jälkeen, kun laki astuu voimaan

Maanmittauslaitos valmistelee osakehuoneistorekisteriä yhdessä Patentti- ja rekisterihallituksen, Verohallinnon ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.