Yllättäen uudet asunnot ovat kallistuneet eniten pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Rakennuslehti 23.11.2018

Kirjoittaja(t)Mikko Kortelainen

Rakennuslehden selvitys antaa yllättävän tuloksen uusien asuntojen hintakehityksestä 2010-luvulla. Kerros- ja rivitaloasunnot ovat kallistuneet muualla maassa roimasti enemmän kuin pääkaupunkiseudulla.

Käytettyjen asuntojen hinnat ovat nousseet pääkaupunkiseudulla uudistuotannon tahdissa, mutta muualla maassa hintaero uusien ja käytettyjen asuntojen välillä on revennyt leveäksi.

Uusien asuntojen hintatiedot on kerännyt STH-Group oy, ja ne koskevat myynnissä olevien kerros- ja rivitaloasuntojen hintoja. Tarkastelu koskee pääkaupunkiseutua ja kahdeksaa aluetta pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Käytettyjen asuntojen hinnat ovat Tilastokeskuksen myytyjen asuntojen hintatietoja samoilta alueilta. Omakotitalot eivät ole tarkastelussa mukana.

Pääkaupunkiseudun uudet asunnot ovat kallistuneet 22 prosenttia vuoden 2010 alusta. Muualla maassa hinnat ovat nousseet samaan aikaan 56,7 prosenttia. Ero alueiden hintakehityksessä on peräti 34,7 prosenttiyksikköä.

Uusi asunto maksoi vuosikymmenen alussa muualla maassa vain 54,9 prosenttia pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uuden asunnon hinnasta. Viime lokakuuhun mennessä muun maan hinta oli kiivennyt jo 70,6 prosenttiin pääkaupunkiseudun hinnasta.

Uusi asunto maksaa pääkaupunkiseudulla keskimäärin 5883 euroa neliöltä, kun muualla hinta on keskimäärin 4152 euroa.

Pääkaupunkiseudun hintojen nousu on keskittynyt viime aikoihin. Vuodessa asunnot ovat kallistuneet 8,0 prosenttia, kun viiden vuoden nousu on vain 10 prosenttia.

Iso alueellinen ero hintojen kehityksessä

Uusien ja käytettyjen asuntojen välinen hintasuhde on pysynyt käytännössä ennallaan pääkaupunkiseudulla. Viime huhtikuun tilanteen mukaan uudet asunnot ovat kallistuneet 17,8 prosenttia ja käytetyt hieman enemmän (+19,3 %) 2010-luvulla. Vanha asunto maksaa 64,3 prosenttia uuden hinnasta (63,5 prosenttia vuonna 2010).

Muualla maassa tapahtunut kehitys eroaa rajusti pääkaupunkiseudun tilanteesta, sillä hintakuilu uusien ja käytettyjen asuntojen välillä on revennyt isoksi. Viime kevään tietojen mukaan käytetty asunto maksaa keskimäärin vain 44,8 prosenttia uuden asunnon hinnasta. Muutos on iso, sillä tämän vuosikymmenen alussa käytetty asunto maksoi 62,3 prosenttia uuden asunnon hinnasta.

Uusien asuntojen raju kallistuminen on keskeinen syy hintakuilun repeämiseen uusien ja käytettyjen asuntojen välillä pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kaupunkien välistä hintakehitystä on tarkasteltu kerrostaloasuntojen osalta. Helsingissä käytetyt asunnot ovat kallistuneet uusia asuntoja nopeammin (30,2 % ja 26,1 %) tällä vuosikymmenellä. Espoo-Kauniainen-alueellakin käytetyt ja uudet asunnot ovat kallistuneet käsi kädessä (käytetyt 19,5%, uudet 25,4 %).

Vantaa eroaa naapureistaan

Vantaa eroaa selvästi naapureistaan. Siellä käytetyn ja uuden kerrostaloasunnon välinen hinnanero on kasvanut lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä 2010-luvulla. Käytetty asunto maksaa enää alle puolet (48,6 %) uuden hinnasta.

Uudet kerrostaloasunnot ovat kallistuneet Vantaalla 35,5 prosenttia, mutta käytetyt vain 12,7 prosenttia tällä vuosikymmenellä.

Vantaan kerrostaloasuntohintojen kehitys onkin lähempänä muun Suomen kuin pääkaupunkiseudun kehitystä. Yksi kärjistyneimmistä tilanteista on Porissa, jossa uusi kerrostaloasunto maksaa yli kolminkertaisesti käytettyyn verrattuna.

Myös Turussa uusien ja vanhojen asuntojen välinen hintakuilu on revennyt leveäksi 2010-luvulla. Maaliskuussa myynnissä ollut uusi kerrostaloneliö maksoi keskimäärin 5195 euroa, kun käytetyn asuntoneliön sai 1850 eurolla.

Uusien asuntojen kauppa on kääntynyt laskuun niin pääkaupunkiseudulla kuin muualla Suomessa. Vaikka kauppojen määrä on edelleen korkealla, asunnoista on rajun aloitustahdin takia ylitarjontaa. Asuntojen aloitustahdissa ei näy pääkaupunkiseudulla hiljenemistä, mutta muualla maassa suhdannekäänne on jo tapahtunut.