SUOMEN KIINTEISTÖNVÄLITTÄJIEN SKVL:N MARKKINAENNUSTE LOPPUVUODELLE 2019

Suomen Kiinteistönvälittäjien lähes 1600 välittäjästä koostuvat asuntokaupan asiantuntijat ovat antaneet markkinaennusteensa loppuvuodelle 2019. Ennuste sisältää myös toimitusjohtaja Jussi Mannerbergin kommentteja markkinoiden yleisestä kehityksestä eri puolilla Suomea.

Suomen asuntomarkkinat jatkavat kasvuaan ja sijoittajatkin ovat palaamassa ostohousut jalassa houkuttelevan hintatason ansiosta

Loppukesä ja alkusyksy on ollut poikkeuksellisen vilkasta asuntokaupassa. Asuntokaupan luvut tämän vuoden kahdeksalta ensimmäiseltä kuukaudelta näyttävät selvästi paremmilta kuin edeltävänä vuonna. Vanhojen asuntojen kauppa on edellistä vuotta edellä noin 3 %. Luvut ovat myös selvästi paremmat (6,5 %) kuin edeltävien 5 vuoden keskiarvo.

Yli 70% SKVL:n välittäjistä ennustaa osakeasuntojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan

Koko Suomessa yli 70 % välittäjistä ennustaa kerrostalojen kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan loppuvuoden. Toisin kuin julkisuudessa on viime viikkoina uutisoitu ns. muu Suomi näyttää vahvalta ja kysyntäennuste on positiivinen kaikissa osakehuoneistoissa (kerros- ja rivitaloasunnot). Keskimäärin koko Suomessa vanhojen kerrostalojen hintojen ennustetaan pysyvän lähes ennallaan. Kasvukeskusten osalta hinnannousun odotetaan olevan keskimäärin noin 1,5 % ja muun Suomen vanhojen kerrostalojen hintojen odotetaan laskevan noin 1,5 %. ”Kysyntä pysyy hyvällä tasolla ja ennustetut hintamuutokset ovat keskimäärin pieniä. Vuodenvaihteen pimeämmän sesongin vaikutus hintoihin on odotettua”, kommentoi Suomen Kiinteistönvälittäjien SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Pari- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan huolimatta loppusyksyn ja talven normaalista pientalokauppaa hiljentävästä vaikutuksesta. Rivitalojen hintojen odotetaan seuraavan kerrostalojen hintakehitystä. Pari- ja omakotitalojen hintojen odotetaan seuraavan normaalia vuodenvaihteen ajan hintojen laskua (- 2 %) kauppamäärien vähentyessä talvikaudeksi.

Työllisyyden hyvät uutiset nostavat kysyntää pienemmillä paikkakunnilla

”Suomessa on saatu merkittäviä teollisuuden positiivisia uutisia kuten Googlen jättisatsaukset Kaakkois-Suomessa”, kommentoi SKVL:n Jussi Mannerberg. ”Markkinoilla on nopeitakin muutoksia työllisyydessä ja ne näkyvät asuntomarkkinoilla nopeasti”, jatkaa Mannerberg. ”Työpaikkoja on tarjolla monilla pienillä paikkakunnilla ympäri Suomea ja asuntoja on saatavilla helpostikin”, hän korostaa.

Taloyhtiön kunto yhä merkittävämpi tekijä hinnoissa erityisesti taajamissa

Sekä pientalojen että kerrostalojen kunnolla on yhä suurempi merkitys asunnon myytävyydessä ja hinnanmuodostuksessa. Lisäksi itse asunnon remontointi alentaa myyntiaikaa selvästi. Monet ostajat haluavat huolettomia valmiita asuntoja. Lähestyvien remonttien tarve näkyy selvästi eri vuosikymmenillä rakennettujen talojen keskihinnoissa.

”Tilastot osoittavat, että 50-60-lukujen kerrostaloasuntojen keskihinnat ovat jo kääntyneet nousuun suurimpien remonttien tultua tehtyä”, kommentoi Mannerberg.

Kiinteistönvälittäjän valinnassa suosituksilla suuri merkitys

Kyselyssä selvitettiin myös suositusten ja ”vanhan” asiakkaan merkitystä kiinteistönvälittäjän valinnassa asunnon myynnissä. Valtaosa välitystoimeksiannoista (yli 55 %) syntyy suositusten ja hyvän asiakaskokemuksen perusteella. Ammattitaitoinen ja paikallinen välittäjä on halutuin kumppani asunnon myynnissä.

Vuokra-asuntojen kysyntä vahvaa

Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu vahvana. Poikkeuksen muodostavat alueet, joissa työpaikkoja tai opiskelupaikkoja on vähemmän tarjolla. Vuokrien määrissä ei ennusteta suuria muutoksia seuraavalla neljänneksellä.


Alueelliset markkinaennusteet

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudulla on kova kysyntä kerrostaloasunnoista. Välittäjien ennusteen mukaan noin 90 % uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Rivi- ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan nousevan tai vähintään pysyvän ennallaan. Espoossa pientaloasunnot käyvät kaupaksi metroradan läheisyydessä. Helsingin ydinkeskustan vetovoima on voimakasta taloyhtiön iästä ja kunnosta riippumatta. Helsingissä on kuitenkin myös paljon uusia myymättömiä asuntoja, jotka vaikuttavat uusien hintoihin rauhoittavasti.

Pääkaupunkiseudun kehyskunnat

Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on kysyntä parantunut. Nyt 73 % välittäjistä uskoo kysynnän pysyvän ennallaan tai nousevan. Vihdin kysyntä on rauhoittunut ja hintapaineet ovat neutraalit alueella. Pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan hiljenevän vuodenvaihdetta kohti.

Turun seutu

Turun seudulla yli 86 % välittäjistä uskoo, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Turun alueella sijaitsevien pientalojen kysynnän ja hintojen odotetaan myös pysyvän ennallaan. Voimakas uudistuotanto jatkuu Turun seudulla ja Naantalissa on jopa jonkin verran ylitarjontaa uusista kerrostaloasunnoista.

Tampereen seutu

Tampereella jopa 77 % välittäjistä uskoo kerrostaloasuntokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Asuntojen hintojen odotetaan pysyvän ennallaan mutta Pirkanmaan seudun talousalueen sisällä on merkittäviä eroja kysynnässä ja hinnoissa. Rivi-, pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan pysyvän ennallaan mutta hinnoissa odotetaan joillakin alueilla jopa lievää nousua.

Oulun seutu

Oulussa noin 67 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Rivitalojen kysyntä on edelleen erittäin vahvaa tasaisella hintatasolla ja omakotitalojen kysynnän ennustetaan pysyvän ennallaan. Oulussa uudiskohteiden ja vanhojen kohteiden hintojen keskinäisessä erossa on selvää tasoittumista.

Etelä-Suomi (ei pääkaupunkiseutu)

Laajalla Etelä-Suomen alueella markkinatilanteessa on suuria eroja. Keskimäärin alueella noin 55 % välittäjistä uskoo markkinoiden paranevan tai säilyvän ennallaan mutta osalla paikkakunnista näkyy kaupan hiljenemisen merkkejä.

Hämeenlinnassa asuntokauppa on alkanut piristyä loppukesällä. Pääkaupunkiseutua lähempänä sijaitsevalla Hyvinkäällä ja Riihimäellä kauppa käy paremmin. Hangossa on erittäin hyvä markkinatilanne erityisesti kakkosasunnoista. Lahdessa on tällä hetkellä jonkin verran ylitarjontaa sekä uusista että vanhoista pienemmistä kerrostaloasunnoista. Heinolan tilanne on parantunut ja uusien työpaikkojen myötä kysyntä on piristymässä. Itä-Hämeen pienillä paikkakunnilla on näkyvissä markkinoiden hiljenemistä erityisesti pientalojen kysynnässä.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomessa kysynnän odotetaan piristyvän tai pysyvän ennallaan kerrostaloasunnoissa. Alueen kysynnässä on näkyvissä selvä käänne muun muassa Googlen positiivisten työpaikkauutisten myötä. Hintatason odotetaan edelleen olevan laskusuunnassa mutta se osaltaan vilkastaa ostomahdollisuuksia.

Itä-Suomi

Itä Suomessa yli 55 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän pysyvän samalla tasolla tai nousevan. Kerrostaloasuntojen hintojen odotetaan pääosin pysyvän ennallaan tai laskevan loivasti. Alueelliset erot voivat olla merkittäviä. Pari- ja omakotitaloissa uskotaan kysynnän olevan lievästi parempaa mutta hintatason pysyvän pääosin ennallaan.

Kainuu

Julkisuudessa on paljon riepoteltu muun muassa Kainuuta. Toteutuneiden kauppojen tilastoja tarkastellessa selviää, että Kainuun tilanne on kuitenkin oleellisesti parempi kuin siitä on hiljattain julkisuudessa väitetty. Asuntokaupan volyymi on kasvanut selvästi Kainuussa viimeiset kuusi vuotta. Painotus kaupan volyymissa on siirtynyt enemmän rivi- ja omakotitaloihin. Kerrostalokaupassa näkyy alueen talokannan keski-ikä (noin 40 vuotta). Peruskorjaukset lähestyvät ja se painaa hintatasoa niin kuin missä tahansa Suomessa. Kerrostalokauppa on tästä huolimatta kuitenkin volyymiltaan edelleen kasvussa.

Keski-Suomi

Keski-Suomessa noin 67 % välittäjistä uskoo kerrostaloasuntojen kysynnän nousuun tai pysymiseen ennallaan. Jyväskylän kaupunkialueella kauppa on käynyt kohtuullisesti loppukesällä. Ympäristökunnissa tilanne on rauhallisempi erityisesti pientalojen osalta. Alueella näkyy melko voimakasta eriytymistä markkinoissa tällä hetkellä.

Länsi-Suomi

Länsi-Suomessa odotetaan osakehuoneistojen kysynnän pysyvän ennallaan. Pari- ja omakotitalojen kysynnän odotetaan seuraavan sesonkiluonteista laskua. Alueen sisällä on merkittäviäkin eroja kysynnässä riippuen paikkakunnan työllisyystilanteesta. Seinäjoella on työllisyys kasvussa uusien teollisuusinvestointien ansiosta ja tämä on piristänyt kysyntää. Porissa tilanne on toistaiseksi lievässä laskussa mm. teollisuuden lopetettujen toimintojen vuoksi. Vaasassa pienten asuntojen kysyntä on ollut voimakasta ja asuntojen hinnat ovat pysyneet samalla tasolla. Pientalojen hinnat ovat loivassa laskussa alueella.

Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomessa jatkuu tilanne lähes ennallaan. Uudempien ja uusien kerrostaloasuntojen kysyntä pysyy hyvällä tasolla mutta vanhempien omakotitalojen kysynnässä ja hinnoissa odotetaan loivaa laskua. Paikkakunnilla, joilla työpaikkoja on, kysyntä on kohtuullisella tasolla. Vanhempien omakotitalojen kaupassa näkyy erityisesti pankkien rahoituksen saatavuuden vaikeus ja se osaltaan estää kauppaa, vaikka ostohaluja olisi merkittävästikin.


Lisätiedot:

Jussi Mannerberg
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n (SKVL) toimitusjohtaja
p. 050 339 6214, jussi.mannerberg@skvl.fi

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. SKVL:n jäsenyys takaa välittäjille ajantasaisen tiedon ja työvälineet sekä asiakkaille ammattitaitoisen ja turvallisen palvelun.  Liitto toimii yhdyssiteenä verkostossa, joka koostuu yli 400 paikallisesta kiinteistönvälitystoimistosta ympäri Suomen.


Lue lisää tästä
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry
Finlands Fastighetsmäklare rf
Kalevankatu 4, 3. krs, 00100 Helsinki
(09) 5308 500, liitto@skvl.fi
Tilaa SKVL jäsentunnukset