Pienen taloyhtiön lumityöt talkoovoimin – vastuu turvallisuudesta on suuri

Lähde: www.kak-laki.fi
POSTED 

Pienissä taloyhtiöissä on tapana sopia talvikunnossapidon hoitamisesta talkootyönä. Vaikka säännöt vaikuttaisivat kaikille selviltä, talven ensimmäinen lumikaaos herättää tyypillisesti lukuisia kysymyksiä. Miten monista tehtävistä selvitään kunnialla ja ilman asukkaiden välistä eripuraa?

Päätös talkootöiden tekemisestä yhteisvoimin tehdään yleensä yhtiökokouksessa. Asia onkin viisainta käydä yhdessä huolella läpi sen sijaan, että töistä sovitaan ohimennen pihapolulla. Samalla nähdään, kuinka moni todella on valmis kantamaan vastuun. Siinä missä syksyn haravointihommat sujuvat useimmiten leppoisissa merkeissä, runsas lumen tulo voi olla kimurantimpi juttu. Pinna palaa herkästi, jos osa asukkaista ryhtyy reippaasti hommiin ja muutamat kieltäytyvät tarttumasta lumikolaan. On hyvä muistaa, että vaikka tehtävänjaosta olisi sovittu yhtiökokouksessa, päätös koskee ainoastaan niitä henkilöitä, jotka ovat olleet paikan päällä ja suostuneet sääntöihin. Päätös ei sido niitä, jotka eivät olleet kokouksessa paikalla. Jos innokkaita talkootyöläisiä on vain vähän, kannattaa taloyhtiön suosiolla kääntyä kiinteistönhuoltopalvelun puoleen.

– Talkoista kieltäytyvää osakkeenomistajaa ei voida velvoittaa osallistumaan yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvien tehtävien suorittamiseen. Häneltä ei voida myöskään periä suurempaa vastiketta kuin muilta osakkailta, Kuhanen, Asikainen & Kanerva Oy:n asianajaja Marina Furuhjelm muistuttaa.

Korostunut huolellisuusvelvoite on vakavasti otettava asia

Kolaamisesta, kulkuväylien hiekoituksesta tai lumien pudottamisesta katolta kannattaa keskustella yksityiskohtaisesti yhtiökokouksessa: miten vuorot jaetaan tai miten toimitaan, jos joku ei kykene huolehtimaan hänelle osoitetuista tehtävistä.

Yhtiökokouksen jälkeen keskustelua ei pidä unohtaa kuukausiksi, vaan sovituista tehtävistä on hyvä muistuttaa asukkaita säännöllisesti ennen seuraavan talven tuloa. Lisäksi oleellista on tiedottaa selkeästi vastuista. Kiinteistönomistajalla on korostunut huolellisuusvelvoite. Vapautuakseen vastuusta, esimerkiksi liukastumistilanteessa, taloyhtiön on osoitettava toimineensa huolellisesti. Hallitus ja isännöitsijä vastaavat viime kädessä siitä, että pihamaalla on turvallista liikkua. Asukkaiden tehtävä on puolestaan ilmoittaa välittömästi eteenpäin huomaamistaan vaaranpaikoista.

– Talkoovoimin tehdyssä työssä riittää, että taloyhtiö voi osoittaa sen, että osakkaat ovat suorittaneet säntillisesti omalle vuorolleen kuuluvat tehtävät. Taloyhtiön kannattaa pitää esimerkiksi päiväkirjaa hiekoitusvuoroista, jotta tarpeen vaatiessa se voi osoittaa täyttäneensä korostuneen huolellisuusvelvoitteen, Furuhjelm sanoo.

Tarpeen vaatiessa kääntykää ulkopuolisen avun puoleen

Jos talvisen pihamaan hoito näyttää olevan retuperällä sovituista säännöistä huolimatta, taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän täytyy huolehtia asia nopeasti kuntoon välttyäkseen vastuulta mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Pihaa ei kannata jättää päiväksikään vartioimatta, sillä talvisin tilanteet eskaloituvat usein vauhdilla.

Lue tästä vastaukset usein esitettyihin kysymyksiin taloyhtiön lumitöistä: Voiko lumikasoille varata tilaa autopaikoilta, kenelle ilmoitetaan pihamaan vaaranpaikoista ja kuka hoitaa pois kiinteistön rajalle muodostuneen jättimäisen aurausvallin?

Suuren vastuun takia talvikunnossapito talkoovoimin on mahdollista vain pienissä rivitalo- ja paritaloyhtiöissä.
– Vähänkin isommissa yhtiöissä talvikunnossapitoon liittyvät työtehtävät tulisi ostaa ulkopuolisilta ammattilaisilta. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että taloyhtiön korostunut huolenpitovelvollisuus pysyy, vaikka kunnossapitopalvelun ostaa yritykseltä. Huolellisen sopimisen tärkeyttä ei siinä tapauksessa voi tarpeeksi painottaa, Furuhjelm muistuttaa.

Taloyhtiön lumityöt talkoovoimin, näin siitä selvitään:

  • Sopikaa talkootöistä yhtiökokouksessa. Jos jonkun huoneiston osakas ei ole paikalla, pyytäkää osakkaalta ja/tai mahdolliselta asukkaalta kirjallinen suostumus talkootöiden suorittamiseen.
  • Keskustelkaa avoimesti säännöistä, vastuista ja velvollisuuksista.
  • Jakakaa tehtävävuorot huolella ja muistuttakaa niistä säännöllisesti ennen talven tuloa.
  • Pitäkää talven aikana päiväkirjaa tehdyistä töistä, kuten hiekoitusvuoroista.
  • Siirtäkää työt ulkopuoliselle tekijälle välittömästi, jos näyttää siltä, ettei piha pysy talkoovoimin turvallisena.
  • Laatikaa sopimus ulkopuolisen tekijän kanssa huolellisesti ja merkatkaa siihen, että palvelutarjoaja vastaa myös lumi- ja jäätilanteen tarkkailusta ja tarvittavista toimenpiteistä.