Linkkivinkit askarruttaviin kysymyksiin

Kuluttajariita

Direktiivi kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta

Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asumisneuvonta
www.kuluttajaliitto.fi/asumisneuvonta

Hinta- ja laatutietoja toteutuneista asuntokaupoista
http://asuntojen.hintatiedot.fi

Asuminen.fi -portaali
www.asuminen.fi

Vuokralaiset VKL ry
www.vuokralaiset.fi

Asukasliitto
www.asukasliitto.fi

Omakotiliitto
www.omakotiliitto.fi

Taloyhtio.net
www.taloyhtio.net

Valtion asuntorahasto (ARA)
www.ara.fi

Invalidiliitto
http://inport2.invalidiliitto.fi/WWW_Toimivan_Asunnon%20opas.pdf

Nuorisoasuntoliitto ry
www.asumisenabc.fi

Kiinteistöverkko ja operaattorin vaihto taloyhtiöissä (Ficom ry)
www.ficom.fi/ajankohtaista/ajankohtaista_2_2.html?Id=1349074044.html